ТВОРЧЕ КРЕДО:


«БЕЗ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ НЕ МОЖЕ БУТИ

НІ НОВОЇ ШКОЛИ,

НІ НОВОГО СУСПІЛЬСТВА,

НІ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ.»

О.А. ЗАХАРЕНКО

Блаженний день, коли зробив ти вибір
Служінню дітям присвятить себе:
Нагодувати їх духовним хлібом,
Зерно в душі посіяти святе.
Хто сіє і хто жне — радіти будуть разом,
Але без сіячів не буде зовсім жнив.
І вивчена з дітьми одна біблійна фраза
У їх житті багато зробить див.
Підручники, конспекти і малюнки,
Журнали, списки, бесіди, батьки,
Проблеми, навантаження, стосунки,
Сміливі мрії й перші помилки —
Учительським все серцем пережито
У мріях, у думках, у почуттях
І Господу розказано в молитвах,
І все це стало напрямом життя.
Дитяче серце — у твоїх долонях,
Допитливе, відкрите і просте,
Тобі довірив Бог його наповнить
Святим зерном, що згодом проросте.
І стане нивою зеленою з роками,
І принесе багатий урожай!
Ти сій і там, де не земля, а камінь,
Сій щедро і тоді, коли буває жаль.
Твої усі недоспанії ночі —

Це кожної дитини майбуття.
Коли на тебе схожим бути хтось захоче —
Ти недарма прожив своє життя.
Якщо ти ще не бачиш результатів,
То май тверду у серці віру в те,
Що Бог завжди буде благословляти
Усе те добре, що посіяв ти в дітей.
Живи, як вчиш, учи, як Боже Слово,
Люби свій труд, як найцінніший дар,
Ти для дітей — як зірка світанкова,
Вони для тебе — як святий нектар.
Ти особливий трудівник у Бога,

Ти вибраний із тисячі один,
Щоб показати дітям ту дорогу,
Яка веде в Новий Єрусалим.
І ти не маєш права не радіти,
Не бути вдячним Богу без кінця,
Що присвятив себе служінню дітям
Єдиного Небесного Отця

                                                   Лариса Козинюк

 

 

 

  Педагогічний колектив у своїй діяльності шукає найоптимальніші шляхи для надання ґрунтовної освіти учням, творчо розвиває обдаровану молодь,

формує у дітей стійкі морально-етичні цінності.

    Головною метою навчання в нашій школі є розвиток особистості, яка здатна не тільки пристосовуватися до існуючих суспільних умов, але й творчо і відповідально змінювати їх

     Окрасою кожної школи, насамперед, є  вчителі.

   Саме вони створюють інтелектуально-емоційну ауру освітнього закладу і рік за роком зміцнюють його  позитивний імідж.

     Творча співпраця наставника та учняґрунтовні  знання, 

насичене  шкільне життя не можливі без майстерності,

професіоналізму і самовідданості  вчителів нашої школи.

     У колективі багато талановитих, по-справжньому захоплених

своєю справою педагогів, фаховий рівень яких отримав високу оцінку учнів, колег і батьків. Усі ми - друзі та колеги - складаємо педагогічний колектив Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  – школи життєвої компетентності.

А Бог дарував мені вчительську долю.

Не ту, що гладенька; не ту, що по полю

Між квітів пахучих стежиною в’ється,

З краплини роси тобі щиро сміється.

                                                            Не ту, що байдужа; не ту, що не знає,

                                                           Де мрія дитяча по світу блукає…

                                                          А ту, що у серці пташиною б’ється

                                                         І перед лихом ніколи не гнеться.

Таку, що не спиниш, не скажеш: доволі

Бо вчитель — це сцена, де є усі ролі.

І кожну не грати, а нею прожити

І душу дитячу у щастя зліпити,

Любов’ю горіти, на мить не згасати,

Якщо й не вдалося навчити літати.

Весь світ пелюстковий до ніг пригорнути,

Щоб радість відчути — Людиною бути.

У  тому вся суть: не для себе прожити,

А когось хоч трішки навчити любити,

Побігти в ромашки по літньому полю…

Спасибі, Господь, за учительську долю.

 

                                                                         Ворон Марія Миколаївна

 

 

  • Ми погоджуємося: нове - добре забуте старе. Будуючи школу нового типу, ми вчимося на власному минулому і на чужому сучасному

    Наше завдання: зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг оволодіти навичками з обов'язкових предметів, поповнити знання у сферах, які цікаві йому і розкривають для нього нові горизонти пізнання, розвинути свою свідомість як самостійної особистості і як члена колективу

 

Педагогічний колектив школи реалізує програмно цільове

функціонування та розвиток закладу на основі концепції, яка спирається на нормативно-правові документи про освіту: Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ століття», «Концепцію розвитку загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

      Метою діяльності школи є підготовка конкурентоздатного випускника школи, спроможного до самореалізації, та створення гідного людини рівня життя в суспільстві; стимулювання в педагогічному колективі до пошуків нових засобів навчання і виховання учнів, творчий підхід, активність учителів, прагнення до самоосвіти.

       Головними завданнями школи є:

§  Задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

§  Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистих цінностей, інтересів, потреб;

§  Виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;

§  Формування соціальної і громадської позиції високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;

§  Розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок.

    Колектив Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – це колектив однодумців, об’єднаних спільною метою, спільною діяльністю задля її досягнення, відповідальністю за дії як свої, так і колег. У закладі панує атмосфера творчості і єднання, доброзичливої вимогливості, взаємної поваги, пошуку нових підходів до викладання предметів, роботи з дітьми, взаємодопомоги і взаємо- зацікавленості. 
    Кожен прагне зберегти довір’я і престиж та дотримується таких правил:

   ·  не принижуй;

   ·  возвеличуй дитину, піднімай її до висот знань;

    ·    створюй “ситуацію успіху».

 

Методичне об’єднання вчителів

суспільно-гуманітарного циклу

 

Учитель української мови та літератури 

Білей Оксана Дмитрівна 

  

 

 

 

Стаж: 33 роки

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна  категорія:  вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Урізноманітнення форм та прийомів проведення уроків української мови та літератури як засобу підвищення мовно-літературної компетенції учнів"

 

Учитель української мови та літератури

Куштан Мирослава Юріївна

 

 

 

Стаж: 28 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Вивчає питання: "Самостійна робота учнів на уроках української мови та літератури"

 

Учитель української мови та літератури 

Кушнірчук Вікторія Іванівна

 

 

Стаж: 30 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Вивчає питання: "Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови та літератури"

Педагогічне кредо: "Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожний, хто ходить по землі, має свої обов'язки в житті"

Голова МО

Учитель зарубіжноїї літератури

Шулик Ірина Михайлівна  

 

 

Стаж: 32 років

Освіта: вища, Івано-Франківський педінститут

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "вчитель-методист"

Вивчає питання:  "Шляхи підвищення культури читання школярів у процесі вивчення світової літератури"

Педагогічне кредо:  "В людині закладені безмежні джерела творчості, інакше б вона не стала людиною"

Учитель зарубіжної літератури

Шипович Юрій Юрійович  

 

 

Стаж: 22 роки

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель" 

Вивчає питання: "Світова література у схемах і таблицях"

Педагогічне кредо: "Свою мову, свою церкву, звичай хранити: ким нас Бог створив,  тим хочемо бути!"

Вчитель історії та провознавства

Бомбушкар Надія Іванівна 

 

 

Стаж: 28 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії"

 

Вчитель історії та правознавства

Білей Мирослав Павлович

 

 

Стаж: 35 роки

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Ігрові ситуації на уроках історії"

 

Вчитель німецької мови 

Бомбушкар Віра Іванівна 

 

 

Стаж: 28 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Роль комунікативних ігор на уроці іноземної мови"

 

 

 

Вчитель німецької мови 

Бровко Марина Михайлівна 

 

 

Стаж:  12 років

Освіта: вища, УжНУ

Кваліфікаційна категорія: І категорія 

Вивчає питання: "Лінгвокраїнознавчі аспекти навчання німецької мови"

 

Вчитель англійської мови 

Лешко Тетяна Вікторівна

 

Стаж: 

Освіта: вища, бакалавр, УжНУ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

 

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного  циклу

 

Учитель математики 

Полончак Оксана Іванівна

 

 

 

 

 

Стаж: 29 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом диференціації навчально-виховного процесу"

 

Голова МО

Учитель математики

Гавран Віта Іванівна

 

 

Стаж: 28 років

Освіта: вища, Дрогобицький педінститут

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Самостійна робота  на уроках математики і методика її проведення"

Педагогічне кредо: "Якщо ми будемо навчати наших дітей так, як навчали вчора - ми вкрадемо у них завтра"

Учитель математики

Шипова Тамара Юліївна 

 

 

 

Стаж: 16 років

Освіта: вища, УжНУ

Кваліфікаційна категорія:  вища 

Вивчає питання: "Підвищення якості навчального процесу шляхом вдосконалення набутого досвіду та виховання в учнів інтересу до вивчення математики на уроках та в позаурочний час"

 

Учитель фізики

Рошкович Михайло Михайлович

 

 

Стаж: 43 роки 

Освіта: вища, Дрогобицький педінститут

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Розвиток творчих умінь і навичок при розв'язуванні задач"

 

Учитель фізики

Лізанець Сергій Дмитрович 

 

 

Стаж: 29 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні фізики"

 

Вчитель біології 

Пичкар Михайло Васильович  

 

 

Стаж: 23  років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Використання активних та інтерактивних методів на уроках біології"

 

Вчитель біології

Гартавел Марина Петрівна 

 

 

Стаж: 14 років

Освіта: вища, Тернопільський університет 

Кваліфікаційна категорія: вища

Вивчає питання: "Використання інтерактивнихї технологій на уроках біології"

Педагогічне кредо: "Без цілі немає діяльності, без інтересів немає цілі, а без діяльності немає життя"

Вчитель географії, економіки

Лізанець Лариса Іванівна

 

 

Стаж: 29 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Диференційований підхід  до викладання географії, впровадження нових педагогічних технологій"

Педагогічне кредо: "Любов виникає з любові"

Вчитель хімії та природознавства

Півкач Ельвіра Іванівна 

 

Стаж:   31  років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Формування екологічного стилю мислення, цілісного ставленнядо школярів до природи, а також формування особистості, спроможної знайти реальні шляхи виходу зі стану екологічної кризи"

Педагогічне кредо: "...Одним із головних шляхів створення світлої і радісної атмосфери навчання є інтерес..."

       Методичне об' єднання  вчителів                художньо-естетичного  циклу

Вчитель музичного та образотворчого мистецтв 

Туряниця Інна Петрівна 

 

Стаж: 19 років

Освіта: вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "учитель-методист"

Вивчає питання: "Формування в учнів високих почуттів, естетичних смаків, музичної культури через слухання кращих зразків народної, класичної та сучасної музики"

Педагогічне кредо: "Ніколи не бійтеся виразитите, що відчуваєте, навіть якщо ваші думки суперечать загальноприйнятим"

 

 

Учитель трудового навчання 

Станкович Олена Михайлівна

 

 

Стаж: 26 років

Освіта: вища, Дрогобицький університет

Кваліфікаційна категорія: вища 

Звання:старший учитель

Вивчає питання: "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання"

 

Учитель інформатики 

Лізанець Владислав Сергійович 

Стаж: 9 років

Освіта: вища, УжНУ

Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст ІІ категорії 

Вивчає питання: "Використання інноваційних та інтерактивних технологій"

 

Голова МО

Учитель фізичної культури

Копосович Іван Іванович 

 

 

Стаж: 20років

Освіта: вища, Дрогобицький університет

Кваліфікаційна категорія: вища 

Звання: "старший учитель"

 

Методичне об’єднання вчителів

початкових класів

Голова методичного об'єднання 

 

Вчитель початкових класів

Сегеді Людмила Василівна 

 

Стаж: 18 років

Освіта: вища, Мукачівський університет

Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст вищої категорії"

Вивчає питання:  "Роль гри в навчанні та вихованні молодших школярів"

Педагогічне кредо: "Кожен учень у класі  - моя власна дитина. Я їй і мама, і тато, і ціла родина"

Учитель початкових класів

Цільо Інна Георгіївна 

 

Стаж: 15 років

Освіта: вища, Мукачівський педінститут

Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст вищої категорії" 

Вивчає питання:  "Розвиток творчих здібностей молодших школярів"

Педагогічне кредо: "Навчити учнів не лише дивитися, а й бачити, не лише знати, а й розуміти"

Учитель початкових класів

Гудачок Наталія Георгіївна 

 

Стаж: 15 років

Освіта: вища, Мукачівський педінститут

Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст вищої категорії" 

Вивчає питання:  "Формування читацької компетенції молодших школярів"

Педагогічне кредо: "Любити свого учня всяким: талановитим чи не дуже, веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим... Спілкувати з ним, навчати й радіти, бо учень - це свято, яке триває доти, поки він є разом зі мною"

 

Вчитель початкових класів

Гебеш Аліна Михайлівна 

 

 

Стаж: 4 роки

Освіта: вища, Мукачівський університет

Кваліфікаційна категорія:  

Вивчає питання:  

Педагогічне кредо: 

 

Вчитель початкових класів

Пічкар Вікторія Іванівна 

 

 

Стаж: 1

Освіта: молодший спеціаліст, Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж 

Кваліфікаційна категорія:  

Вивчає питання:  ""

Педагогічне кредо: ""

Вчитель початкових класів

  Козар Тетяна Михайлівна

        Стаж: роки

                   Освіта: вища, УжНУ

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст

 

 

 

Педагог-організатор 

Півкач  Ліана Юріївна

 

Стаж:  4 роки   

Освіта: бакалавр, УжНУ

Кваліфікаційна категорія: 

Вивчає питання: ""

Педагогічне кредо: "Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна"

Бібліотекар школи

Хваста Іван Васильович

 

 

 

Стаж: 53 роки

Освіта: вища, Івано-Франківський педінститут

Кваліфікаційна категорія: провідний спеціаліст