Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме з 8 до 31 січня 2019 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 16 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 23 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 22 березня, з інших предметів — 29 березня.

 

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 18 березня 2019 року.

 

Звертаємо увагу на те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не передбачено. Тож змінювати реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня 2019 року.

Для вступу абітурієнти зможуть подавати свої сертифікати ЗНО за три роки (2017, 2018, 2019), окрім іноземної мови. У зв’язку з запровадженням торік аудіювання, дійсними будуть сертифікати 2018 та 2019 років.

Абітурієнти матимуть право подати до семи заяв (на місця державного та регіонального замовлення) не більше ніж із чотирьох спеціальностей.

 

 

ЗНО-2019: Три основні нововведення

 

Перша цьогорічна новація стосується студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та учнів закладів професійно-технічної освіти. Для отримання атестату, а його переважно отримують на другому курсі, необхідно буде у форматі ЗНО складати українську мову і літературу та математику або історію України на вибір учня, студента чи слухача.

 

Друга новація – це запровадження мінімального рівня балів. Торік таку планку у 150 балів ввели медичні виші, цьогоріч її запровадили й на інші спеціальності. Так, щоб навчатися на спеціальностях право, фармація, публічне управління та міжнародні відносини, конкурсний бал не може бути нижчим 130 балів з кожного предмету.

 

 

Третє нововведення зацікавить випускників, які мріють стати лікарями. Для того, аби вступити у медичний виш, доведеться складати іспит з математики або фізики. Першим обов’язковим є українська мова, другим – біологія або хімія на вибір. 

Графік ЗНО 2019

 

5 лютого - 25 березня

Реєстрація на ЗНО

до 30 квітня

Розміщення на інформаційних сторінках

учасників запрошень-перепусток

21 травня - 13 червня

Основна сесія ЗНО

21 травня 

Математика

23 травня

Українська мова та література

27 травня

Іспанська мова

27 травня

Німецька мова

27 травня

Французька мова

28 травня

Англійська мова

30 травня

Фізика

4 червня

Історія України

6 червня

Біологія

11 червня

Географія

13 червня

Хімія

Оголошення порогових балів "склав/не склав"

 

до 13 червня

Математика, українська мова і література, фізика

до 19 червня

Іноземні мови, біологія 

до 24 червня

Історія України, географія, хімія

Оголошення результатів ЗНО

 

до 14 червня

Математика, українська мова і література, фізика

до 20 червня

Іноземні мови, біологія 

до 25 червня

Історія України, географія, хімія

26 червня - 12 липня

Додаткова сесія ЗНО

Графік буде повідомлено до 30 квітня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С К Л А Д

комісій із проведення державної підсумкової атестації

учнів за курс базової загальної середньої освіти

Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

у 9 класі

 

№ п/п

Предмет

Голова комісії

Вчитель, що проводить атестацію

Члени комісії

1

Українська мова

Туряниця Інна Петрівна

   

2

Математика

Туряниця   Інна     Петрівна

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

     

 Директор школи                                                                                                                                                                                    І.П.Туряниця


 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД

проведення державної підсумкової атестації учнів за курс

базової загальної середньої освіти

Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

у 9 класі

 

 

 

№ п/п

Предмет

Кількість учнів

Дата

Час

Форма проведення

Кабінет

1

Українська мова

 

 

 

письмово

української мови

2

Математика

 

 

письмово

 

математики

3

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                    І .П.Туряниця                                                                      

9 клас

Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня проводиться у письмовій формі з навчальних предметів, згідно переліку затвердженому наказом МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році».

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.

   

Українська мова

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться  у формі текстового диктанту.

       Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Варто враховувати тематику текстів, орієнтовно визначених в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів.

Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.

Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці. 

Методика проведення диктанту є традиційною, однак проведення державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей.

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення,  учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, вчитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту.

Учитель обов’язково вказує місце  поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи  між реченнями  і   надаючи  змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.

Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати.

Диктант оцінюється однією  оцінкою на основі таких критеріїв:

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією  помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками;

розрізняють грубі помилки й  негрубі (винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не …;  пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності);

орфографічні та пунктуаційні помилки  на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не  враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації;

за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.

Нормативи оцінювання диктанту

Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

7

4

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1(негруба)

4

9-10

10

1

5

7-8

11

1(негруба)

 

 

 

 

     

 

Математика

Для проведення державної підсумкової атестації готують декілька варіантів атестаційних робіт. Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3 частини.

Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.

Наприклад:

Частина перша (завдання 1 - 10)

Оберіть одну відповідь, яка, на вашу думку, є правильною:

1.                Обчисліть значення виразу 25 + 5 × (-7).

а)    210;                  б)       -10;                в)   10;                г) – 210.

2.                Знайдіть 20% від числа 150.

а)  7,5;                     б)    35;                    в)  30;                  г)  50.

3.                Подайте у вигляді многочлена вираз (2х - 1)(2х + 1).

а) (2х + 1)2;             б)  4х2 - 1;               в)  4х2 + 4х +1;     г) 4х2 + 2х +1 .    

4.                Сума коренів рівняння 2х2 + 7х + 5 = 0 дорівнює:

а)  - 2,5;                   б)   - 3,5;                 в)   3,5;                 г) 2,5.

5.                Графік функції у = 5х – 100  перетинає вісь ординат у точці:

а)  (20; 5);               б)  (0; -100);            в)   (0; 100);         г) (20; 0).

6.      Обчисліть: .

а) -3,6;                    б)  4,4;                     в)  -4,4;                г) 4,04.    

7.      Скільки цілих розв’язків має нерівність х2  9.

а)  5;                        б)   6;                     в)   7;                    г) 8.

8.      Діагональ квадрата дорівнює  см. Знайдіть його площу.

а)  1 см2;                 б)  2см2;                в) 2  см2;        г)  см2.

9.      Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює:

а)  90о;                    б) 120о;                  в) 60о;                 г) 180о.

10.    Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні

точки M (-2, 7) і N (4; -3).

а) (1; 2);                 б)  (-3; 5);              в) (3; -2);             г) (3; 2).

Виконуючи завдання першої частини, учень не повинен наводити будь-які міркування. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Наприклад:

Частина друга (завдання 11 - 16)

Розв’яжіть завдання і подайте до кожного відповідь:

11.           Розв’яжіть нерівність  (4х –1)(х - 3) +  х2 > 6 + 5х(х - 2).

12.           Скільки розв’язків має рівняння  -5х2 – 7х = 13 .

13.           Знайдіть дев’ятий член геометричної прогресії, якщо b8 × b10 = 144.

14.           Побудуйте графік функції у = у = – 1.

15.           У прямокутному трикутнику  АВС Ð С = 90 о . Знайдіть АВ, якщо РА = 60о, СЕ ^ АВ, АЕ = 8 см.

16.           Сторони прямокутника дорівнюють 40 см і 30 см. Знайдіть площу круга, описаного навколо цього прямокутника.

Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, для яких учні мають подати розгорнуту відповідь.

Наприклад:

Частина третя (завдання 17 - 20)

Розв’яжіть завдання:

17.      Розв’яжіть рівняння =1 - 5а.

18.      Знайдіть область визначення функції  + .

19.      Вишиванки для хлопчика і дівчинки коштували разом 750 грн. Після того, як вишиванка для хлопчиків подешевшала на 20%, а для дівчаток подорожчала на 20%, вони стали коштувати 660 грн. Знайдіть початкову ціну кожної вишиванки.

20. Довжини сторін трикутника дорівнюють 5 см, 6 см, 10 см. Знайти довжину медіани, проведеної до більшої сторони трикутника.

Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язання та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні завчасно ознайомлені.

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення математики.

Наприклад:

Частина четверта (завдання 21 - 23)

Розв’яжіть завдання:

21.           Розв’яжіть рівняння

.

22.           Знайдіть розв’язки  нерівності залежно від значення параметра а

.

23.           Запишіть рівняння кола з центром у точці О (-1; -2), яке дотикається до прямої 4х + 3у + 20 = 0.

У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання мають охоплювати увесь курс математики 5-9 класу.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв. для учнів загальноосвітніх класів.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин.

Для оцінювання письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюдню

 

 

 

 

ЯК ПОВОДИТИСЬ

ПІД ЧАС ЗНО ТА ІСПИТІВ

 Пам'ятка випускникові 


1.Позбутися  хвилювання  у  перші  хвилини  тестування  та  іспитів допоможе  глибоке  дихання  : зробіть  вдих,  потім  повільний  видих, уявляючи  при  цьому,  що  вдихаєте  цілющий  кисень,  енергію,  а  видихаєте  -  хвилювання, невпевненість.

2.  Не  слід  лякатися  та  засмучуватися  у  першу  хвилину  іспиту, що  нічого  не  знаєш.  Такого просто  не  може  бути!  Почніть  із  того  запитання, на  яке  можете  правильно  відповісти . Поступово  пригадаєте  й  інші  відповіді.

3.  Якщо  не  знаєте  відповіді,  то  краще  запитання  залишити  й  перейти  до  наступного. Якщо  залишиться  час, можна  буде  потім  повернутися.

4.  Пам'ятайте, що завдання в тестах не пов'язані одне з одним, тому знання, які застосували в одному, вже вирішеному, за­звичай не допомагають, а тільки заважають концентруватися та правильно відповідати далі.

5. Більшість завдань можна швидше ви­рішити, якщо не шукати одразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Метод виключення дозволяє сконцентрувати увагу на одному-двох варіантах.

6. Залиште час для перевірки своєї робо­ти, щоб встигнути продивитися її та помі­тити явні помилки.

 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)у системі загальної середньої освіти

I. Загальні положення

 

1.1. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі – атестація) – це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, II, III ступенів,  професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, відповідним навчальним програмам. 

 

1.2. Зміст, форма та строки атестації щороку визначаються МОН.

Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад певного ступеня, видається  відповідний документ:

після закінчення початкової школи – табель успішності;

після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення навчального закладу системи загальної середньої освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

 

          1.3. Особам, які закінчили дев’ятий клас основної  школи з навчальними досягненнями  високого рівня (10, 11, 12 балів) за семестри, рік та атестацію, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат  з  відзнакою про повну загальну середню освіту.

 

II. Проведення атестації

 

2.1. Атестація проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах  з навчальних предметів інваріантної частини типових навчальних планів, затверджених МОН. 

 

2.2. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

 

2.3. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту на підставі семестрових  виставляються річні бали. Вони є підсумковими і виставляються незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються окремо.

 

2.4. Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію  до початку нового навчального року. 

 

2.5. Атестація включається у структуру навчального року.

 

         2.6. Контроль за дотриманням вимог організації та проведення атестації покладається на відповідні органи управління освітою. 

 

III. Державні атестаційні комісії

 

3.1. Державні атестаційні комісії (далі – комісії) створюються в навчальних закладах місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації:

за освітній рівень початкової загальної середньої освіти – у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який викладає в цьому класі;

за освітній рівень базової  загальної середньої освіти – у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та члени комісії: учитель, який викладає предмет у цьому класі, та вчитель  цього самого циклу предметів;

за освітній рівень повної загальної середньої освіти – у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та члени комісії: вчитель, який викладає предмет у цьому класі, та  вчитель  цього самого циклу предметів. 

 

3.2. На голів комісій покладається відповідальність за об'єктивність проведення атестації та дотримання порядку її проведення.

 

3.3. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі предмет, з якого проводиться атестація. 

 

3.4. За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з одного предмета. 

 

3.5. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені органами управління освітою. 

 

3.6. Втручання в проведення атестації та визначення її результатів  особами, які не є членами комісії, не допускається. 

 

3.7. Результати атестації за освітній рівень базової та повної  загальної середньої освіти заносяться до протоколу встановленого зразка.

 

3.8. Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються 3 роки в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

IV. Атестація в початковій школі

 

4.1. У початковій школі атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики. 

 

4.2. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання). 

 

4.3. Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт. Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт рекомендуються МОН.

  

4.4. Учн початкової школи, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

 

4.5. Педагогічна рада навчального закладу на підставі результатів   навчальної  діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.

 

 

V. Атестація в основній школі

 

5.1. Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: українська  мова, математика, географія, біологія,  іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин атестація може проводитися з мови навчання) у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів,  спеціалізованих навчальних закладах таким  предметом за вибором може бути предмет, що вивчався поглиблено.

 

5.2. Учні (вихованці) основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

 

VI. Атестація у старшій школі

 

6.1. Бали за атестацію у старшій школі  виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт рекомендуються МОН. 

Підсумкові контрольні роботи  у старшій школі проводяться з трьох  предметів: української мови (переказ обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором учнів.

Підсумкову контрольну роботу з математики  виконують учні (вихованці), які навчалися в класах універсального (безпрофільного), природничо-математичного, технологічного напрямів та економічного профілю.  

Підсумкову контрольну роботу з історії України виконують учні (вихованці), які навчалися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи  з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом за вибором може бути  мова навчання.

 

6.2. Учні (вихованці) старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році, замість підсумкової контрольної роботи з цього предмета  можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та за рішенням педагогічної ради виконувати підсумкову контрольну роботу з мови навчання.

 

 

Готуємося до ДПА

 

ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ                                                                                                

  ( поради вчителя )

 

           При підготовці до державної атестації необхідно:

 

1.    Теоретичний матеріал повторювати в такій послідовності, в якій він записаний у підручнику

 

2.    Обов”язково до кожного правила підбирати приклади

 

3.    Тестові завдання розв”язувати не за варіантами, а за завданнями

 

4.    При написанні диктанту треба прослухати речення, запам”ятати останне слово, поки не напишеш це слово, речення не закінчуй

 

5.    Уважно обдумай кожне слово. Подумки продиктовуй його собі.

 

6.    Продумай лексичний матеріал, що допоможе під час оформлення власних висловлювань                                                                             

 

Є деякі психологічні закономірності підготовки до тестування випускників, які повинні враховувати педагоги при навчанні:
1. Виділяти головне.
2. Бачити подібне й відмінне, порівнювати.
3. Працювати зосереджено.
4. Згадувати те, що потрібно для відповіді на запитання.
5. Узагальнювати та диференціювати.
6. Міркувати та робити висновки.
7. Робити схеми-конспекти, у яких представлений зміст вивченої теми.

Поради батькам випускників

 

1. Контролюйте, скільки спить ваш син чи донька. Регулярне недосипання небезпечне для психіки, послаблюється імунітет і загострюються хронічні захворювання дітей.
2. В екзаменаційний період дуже важливе харчування випускників. Воно має бути повноцінним. Підліткам слід давати продукти, які містять вітамін Е. Він підвищує імунітет і стійкість до стресу. У натуральному вигляді є в картоплі, сої, кукурудзі, моркві, ожині, волоських горіхах.
3. Споживання на добу до 8 склянок рідини позитивно впливає на організм. При цьому корисно пити звичайну воду, натуральні соки. Вживання кави не підвищує працездатності, а підсилює стрес, викликає сильну сечогінну дію, що призводить до зневоднення організму і підвищеної роздратованості.
4. Звертайте увагу на посуд, з якого їдять ваші діти. Краще, аби він був золотавий. Цей колір заспокоює нервову систему, концентрує увагу, покращує настрій і пам'ять.
 
5. Частіше спілкуйтеся зі своїми дітьми, переймайтеся їхніми проблемами, допомагайте вирішувати їх. Займіть позицію «друга» у відносинах з дітьми.
6. Постарайтеся, щоб у родині панував спокій, порозуміння. Розв'язання конфліктів залиште на потім.
7. Вірте у свою дитину, її здібності, знання. Дайте їй відчути, що ви її любите, розумієте і підтримаєте у будь-яких ситуаціях.

   Успішне складання ЗНО — свято не тільки для дитини, але й для всієї родини. Не сприймайте відмінний результат як належний і єдиний можливий, у будь-якому разі порадійте з дитиною. Незадовільний результат — це не трагедія, це досвід. Не вішайте ярлика «нездара» на свою дитину. Обговоріть те, що трапилося, і врахуйте цей досвід.
 

  По суті, ваші діти не просто складають іспити з навчальних предметів, вони вчаться долати труднощі. Ця форма перевірки знань є випробуванням характеру, сили волі, уміння потрібної миті проявити себе, показати свої досягнення в певній галузі, уміння не розгубитися, упоратися із хвилюванням — цього неодмінно треба вчити та вчитися.
 
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗДАЧІ ЗНО 

Задовго до ЗНО

 •    Спочатку підготуй місце для занять. Забери зі стола усі зайві предмети, зручно розклади свої зошити, підручники, ручки тощо. 
 •   Можна доповнити інтер’єр кімнати жовтим та фіолетовим кольорами, оскільки вони підвищують розумову активність. НЕ потрібно перефарбовувати стіни, а достатньо картини, занавіски, серветки,  лампи, тощо.  Також цікаво зауважити, що за твердженням вчених запах лимону у вашій кімнаті підвищує розумову працездатність на 20%.
 •    Склади план своєї роботи.  Перед тим визнач -  Хто ти є ? -  сова чи жайворонок.  Склади  план занять на кожен день. Важливо чітко знати, що ти робиш і не говорити усім оточуючим:  « Я займаюся чи готуюсь» , а « Я вивчаю саме певний розділ, конкретний матеріал»;
 •   Починай із найважчого, але посильного. Легше і приємніше залишай на після обіду
 •   Змінюй заняття із відпочинком. Психологи встановили, що оптимальна тривалість заняття 30-40 хв. Максимум уваги досягається після 10-15 хв. від початку роботи. Тривалість перерв у першій половині дня  не повинна перевищувати 5-10 хв. У другій половині дня тривалість кожної наступної переви збільшуйте на 5 хв. Не забувай у час відпочинку робити зарядку, займатися спортом, робити короткі прогулянки, допомагати батькам, тобто повністю відволікатися від навчання на короткий час. .
 •    Тренуйся щоденно робити тести. Роби це із секундоміром.
 • Не потрібно заучувати напам’ять певні тексти, вчися робити короткі записи, нотатки, регулярно їх переглядай.
 •    Регулярно повторюйте матеріал, бажано через 10 хв, після того, як ви вивчали новий матеріал, а згодом через добу. Кожне  наступне повторення повиннно бути коротшим попереднього.
 •   Займайся самопереконанням, При всій свій простоті це є дуже дієва зброя. Повторюй про себе . Я знаю багато, я спокійний, я впевнений, я розумний і т.д. , я напишу добре тестування.

  День перед здачею ЗНО

 •    Багато хто вважає: щоб повністю підготуватися до іспитів, завжди бракує одного дня. Це неправильно.  Вже після обіду важливо  припинити готуватися, здійснити прогулянку на свіжому повітрі, прийняти душ, підготувати  одяг,  документи, інші необхідні речі.

 
 У день ЗНО

 •   Будь сконцентрованим. Не звертай уваги на поведінку оточуючих. Для тебе повинен існувати лише текст завдань і годинник.
 •  Дій швидко, але не поспішай.  Перед тим як дати остаточну відповідь, двічі прочитай завдання, переконайся, що ти правильно зрозумів, що від тебе вимагається.
 •    Спочатку берись за ті завдання, у правильності відповідей на які ти не сумніваєшся.  
 •   Пропускай!  Потрібно навчитися швидко пропускати важкі  і незрозумілі завдання, щоб згодом до них повернутися.
 •   Читай завжди уважно завдання до кінця.  Розуміти завдання з перших слів і добудовувати закінчення за допомогою власної уяви – це надійний шлях шлях до помилок.
 •    Думай лише про поточне завдання. Коли ти бачиш нове завдання, забуть про попереднє.
 •  Якщо попереднє завдання тобі не під силу, забудь про цю проблему. Наступне завдання - це шанс набрати додаткові бали.
 •    Використовуй методику виключення.  Якщо не знаєш правильної відповіді, то можна розпізнати усі невірні відповіді в силу їхньої абсурдності. 
 •   Заплануй два круги. Завжди перевіряй себе. Навіть якщо відповідь легка і однозначна на перший погляд.

         Вгадуй. Довірся власній інтуїції, і вона разом із твоїм                                логічним мисленням  допоможе тобі.