Структура 2018-2019 навчального року

Плосківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

 

        Відповідно до статті 15 Закону України "Про освіту" (розділ 12)  з метою організованого початку і завершення навчального року, ефективної організації навчально-виховного процесу протягом навчального року встановити стркутуру 2018-2019 навчального року:

      1. 2018- 2019 рік розпочати 1 вересня святом - День знань.

      2. Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

                                               І семестр – з 01 вересня по 29 грудня,

ІІ семестр – з 18січня по 31  травня.

     

 

        3. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

                           осінні - з 29 жовтня по 04 листопада 2018року;

                            зимові – з 29 грудня 2018 року по 18  січня 2019року;

                            весняні - з 25 березня по 31 березня 2019 року.

 

Навчальні заняття у 1-11-х класах завершуються 31 травня 2019 року.

 

 

 

                          

  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

 

   запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів щодо адаптації їх до ефективної професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін в освітньому просторі України;

  підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників; озброєння педагогічних працівників сучасними педагогічними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи; підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи;

      методичне сприяння зовнішньому оцінюванню, об’єктивному, науково обґрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його наслідків у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами;

  впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів, розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей;

  вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим  спеціалістам та іншим  педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в  період  підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних комісій,  надання на звернення відділу  освіти  оцінки  якості  навчально-виховної  роботи  педагогічних  працівників,  що  атестуються;

  підготовка педагогічних працівників школи до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти, середньої освіти, новими навчальними планами та програмами з акцентом на викладання нових навчальних предметів;

     трансформування наукових   ідей   у   педагогічну   практику, науково-методична підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району

     зміцнення фізичного, психічного та психологічного  здоров'я  молоді, запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій;

       методичний супровід  організації  особистісно орієнтованого виховання учнів виходячи із завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», розвитку у школярів творчих здібностей і обдарувань засобами позаурочної, позакласної та позашкільної  виховної роботи.

     Навчально-виховний процес здійснюється  на таких засадах: якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти;  якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності; якщо дитину розуміють, поважають  і дружно до неї ставляться, вона вчиться поважати і  знаходити любов у світі.

     Освітні послуги надаються через систему уроків, позаурочних занять, факультативів.

     Школа - це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя, а живе, тому виховна робота планується так, щоб сприяти становленюю особистості як творця і - проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота.                            

    Позакласна виховна робота - різноманітна діяльність учителів, вихователів, спрямована на виховання учнів і здійснювана в позаурочний час. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику, який є передусім організатором позакласних виховних заходів (організованої діяльності колективу, спрямованої на досягнення певної виховної мети), діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками школи. Одночасно він є ініціатором залучення учнів свого класу до роботи гуртків, секцій у позашкільних закладах.  

     Навчально-виховний процес  у школі спрямований на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку.    

      Важливими  умовами,  які забезпечують позитивну мотивацію до навчання, розвиток творчих здібностей та формування культури загальнолюдських почуттів  є виявлення , розвиток, удосконалення  творчих задатків, нахилів, здібностей дитини в стінах школи та поза її межами. Наші учні із задоволенням відвідують  шкільні  гуртки, спортивні секції з волейболу, футболу,  настільного тенісу.

Як допомогти дитині успішно адаптуватися?

 1. Допомагайте школяру у навчанні, домагайтеся, щоб він досконально зрозумів навіть найдрібніші деталі виконання важкого завдання. Хай навіть дитина виконає одне-два

 подібних завдання і детально пояснить, що та як вона робить.

 2. Розвивайте увагу, мислення та пам’ять дитини, грайте з нею в ігри на розвиток спостережливості (у розвідників, мисливців, індійців на полюванні тощо), вирішуйте посильні головоломки, розв’язуйте кросворди, шаради. Робіть усе це якомога частіше.

 3. Розвивайте волю дитини, привчайте її до режиму дня, емоційно забарвлюйте її навчальну діяльність, але не перестарайтеся, інакше може виникнути так зване «емоційне стомлення»: дитина може стати капризною, роздратованою, плаксивою. Використовуйте гумор, але не сарказм

 та насмішки! Терпіть дитячі жарти, якими б безглуздими вони не були, використовуйте гумор з метою розрядки та привернення дитини на свій бік.

 4. Дуже важливо у навчальних та у всіх інших заняттях допомогти школяреві виробити об’єктивні критерії власної успішності та неуспішності; з допомогою дорослих слід розвинути у нього прагнення вдосконалювати свої здібності. Почніть з вироблення звички добре виконувати домашні завдання.

 

 

РОЗДІЛ 3.

ПАМ'ЯТКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

      Шкільне життя п'ятикласників ускладнюється часто невиправдано високими вимогами до них з боку вчителів. Цього не можна допускати щонайменше з трьох причин:

-               уповільнюється темп діяльності учнів, тоді як виконання певних видів робіт потребує більше часу;

-               зміст навчальних предметів основної школи вибудовується систематично, що, у свою чергу, передбачає сформованість у школярів добре розвиненого теоретичного мислення. У п'ятикласників же воно тільки формується; вони звикли працювати з одиничними поняттями та термінами;

-               високі вимоги до самостійності та відповідальності підлітків без урахування їх вікових особливостей можуть становити загрозу для емоційного благополуччя дитини.

 Дорослі  очікують від підлітків здатності розуміти інших людей, співіснувати з ними на принципах рівноправності та толерантності. Але у п'ятикласників ці властивості тільки починають формуватись, і їх розвиток вимагає терпіння, обережності, діалогового навчання, створення ситуацій, в яких підлітки навчаються враховувати різні точки зору. За цих обставин важливо, щоб учитель-предметник не переносив механічно методи навчання й форми взаємодії зі старшими школярами на учнів 5-го класу. Необхідно поступово вводити новий зміст і нові форми навчальної діяльності.

 

 

 

ПАМ'ЯТКА КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ

5-х КЛАСІВ

- Працюйте над формуванням колективу через різноманітні доручення, змінюючи групи.

- Розвивайте почуття колективізму через спільну турботу про престиж класу (зовнішній вигляд, успіхи в навчанні, максимальна участь у святах, естафетах, конкурсах).

- Пріоритет віддавайте індивідуальній роботі (спостереження, бесіди, анкетування, доручення).

- Уникайте «гострих» кутів, проявляйте стриманість, терплячість.

- Пам'ятайте: діти потребують ласки, ніжності, співучасті, турботи.

- Вчасно й мудро підтримуйте дитячу активність.

- Не забувайте: формування класного, батьківського колективу не менш важливе, ніж дитячого. Ретельно готуйтесь до батьківських зборів, проводьте сімейні вечори, активно залучайте батьків і вчителів-предметників до життя класу.

ПОРАДИ КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ

5-х класів щодо успішної адаптації учнів:

·        проявляти доброзичливе ставлення, підтримку;

·        реалізовувати демократичний стиль керівництва;

·        не висувати на початку року великих вимог

до дітей, пам’ятати різницю між п’ятикласниками та

іншими учнями середньої школи;

·        намагатись, щоб заняття викликали в учня

позитивні переживання, позитивне емоційне ставлення

до навчального предмету;

·        орієнтувати дітей на вироблення об’єктивних

критеріїв успішності і неуспішності, прагнення

перевірити свої можливості і знаходити (за

допомогою дорослих) шляхи подальшого їх

розвитку і вдосконалення;

·        допомогти учням із низьким соціальним статусом в класному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі:

·        проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;

·        залучати до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше спілкувалися;

·        на позакласних заходах давати можливість проявити себе з кращої сторони;

·        звертати увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що в них виходить.


ПАМ'ЯТКА ВЧИТЕЛЯМ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ У 5-х КЛАСАХ

- Відвідайте уроки в 4-му класі. Придивіться до своїх майбутніх учнів. Познайомтеся з методикою викладання в початкових класах.

- Опрацюйте спеціальну психолого-педагогічну літературу.

- Пам'ятайте: легше з першого уроку викликати до себе довіру, любов дитини, ніж потім подолати недовіру.

- Не змінюйте різко методи роботи, використовуйте ігровий матеріал, інструктажі, пам'ятки, алгоритми, картки-опори, зразки виконання.

- Протягом уроку та додому давайте конкретні доступні завдання й домагайтесь їх чіткого виконання.

- Щоденно перевіряйте письмові роботи учнів, домагайтеся систематичної роботи над помилками.

- Ретельно обміркуйте заходи та прийоми розвитку мислення, усного та писемного мовлення учнів. Розробіть відповідний роздавальний матеріал.

- Забезпечуйте систематичне повторення.

- Уникайте перевантаження дітей.

- Відвідуйте уроки колег, які викладають у 5-х класах